Categories: dzialalnosc_lokalna
      Date: May 24, 2007
     Title: Starania o budowę drogi S12

Dzięki moim staraniom udało się uzyskać dofinansowanie na dokończenie połączenia drogi krajowej numer 7 z drogą numer 12.Mając świadomość znaczenia rozwiązań komunikacyjnych dla rozwoju regionu, zawsze mocno angażuję się w działania zmierzające do poprawy obecnie istniejącej sytuacji. Jedną z pierwszych inwestycji, którą udało się w tej kadencji Sejmu sfinalizować było przedłużenie ulicy Maratońskiej do ulicy Wolanowskiej. Inwestycja rozpoczęta w 1997 roku, podczas przebudowy trasy nr 7 została przerwana. Przedłużenie ulicy Maratońskiej kończyło się w szczerym polu. Samochody tłoczyły się i niszczyły i tak nie najlepszą nawierzchnię ulicy Wolanowskiej.

W połowie marca 2006 roku zwróciłam się do ministra Jerzego Polaczka o dofinansowanie inwestycji kwotą ponad 3 mln złotych z rezerwy subwencji ogólnej utworzonej w budżecie państwa na rok 2006. 28 marca 2006 roku otrzymałam odpowiedź z Ministerstwa Transportu i Budownictwa, w której poinformowano mnie o ujęciu połączenia "siódemki" z "dwunastką" poprzez przedłużenie ul. Maratońskiej w Radomiu w wykazie zadań inwestycyjnych. Lobbing w Ministerstwie Transportu i Budownictwa przyniósł oczekiwany skutek. Obecnie przedłużenie Maratońskiej jest już oddane do użytku, ku zadowoleniu kierowców i mieszkańców Wolanowskiej, gdzie obecnie natężenie ruchu znacznie się zmniejszyło.

Dodam, że od kwietnia 2006 roku działam w stowarzyszeniu na rzecz budowy trasy ekspresowej S12 z Piotrkowa Trybunalskiego przez Radom do Lublina.