Categories: dzialalnosc_lokalna
      Date: May 24, 2007
     Title: Są fundusze na budowę Komendy Miejskiej PSP

Jednym z największych sukcesów 2006 roku było uzyskanie funduszy na budowę Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i modernizacji budynku jednostki ratowniczo - gaśniczej nr 1, Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Zarządzania Kryzysowego oraz bazy logistycznej w Radomiu przy ul. Traugutta 57.Doraźne uruchomienie w 2005 roku obsługi europejskiego numeru alarmowego 112 i ciągle rosnąca liczba interwencji w przypadkach zagrożeń wymusza powstanie jednego, wspólnego centrum koordynacji działań ratunkowych. Zgodnie z porozumieniem zawartym między starostą radomskim a prezydentem Radomia, Centrum Zarządzania Kryzysowego obu powiatów będzie działało w oparciu o Miejskie Stanowisko Kierowania PSP. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Aby jej zakończenie było możliwe, potrzebne jest pozyskanie ponad 4 milionów złotych. W wyniku działań na rzecz tego przedsięwzięcia udało się doprowadzić do zwiększenia środków na realizację inwestycji w wydatkach majątkowych w części 85/14 dział 754 rozdział 75411 budżetu państwa o 4,2 mln zł.