Categories: dzialalnosc_lokalna
      Date: May 24, 2007
     Title: Białe Niedziele

System służby zdrowia w naszym kraju w niedostatecznym stopniu pozwala na profilaktyczne działania zmierzające np. do wczesnego wykrywania wielu groźnych schorzeń, zwłaszcza nowotworów. Utrudniony dostęp do specjalistów powoduje, że w wielu wypadkach, po zdiagnozowaniu nowotworu jest już zbyt późno na leczenie. Dlatego podjęłam się organizacji akcji, która polega na tym, że to specjaliści pojawiają się w miejscach, gdzie są najtrudniej dostępni. Akcja pod nazwą Białe Niedziele to cykliczne wyjazdowe dyżury lekarzy specjalistów w szkołach i świetlicach wiejskich oraz specjalnie wyposażonym mammobusie. Akcja spotkała się z bardzo entuzjastycznym odbiorem wśród pacjentów. Największym jej sukcesem było wykrycie wczesnego stadium nowotworów u kilku kobiet, co pozwoliło na szybkie podjęcie leczenia i w efekcie końcowym prawdopodobnie ocalenie im życia.