Categories: dzialalnosc_lokalna
      Date: May 24, 2007
     Title: Głosowanie w sprawie obwodnicy południowej Radomia

Po konsultacjach z Prezydentem Miasta Radomia Panem Andrzejem Kosztowniakiem podjęłam decyzję o poparciu w głosowaniu projektu wyasygnowania 10 milionów złotych na obwodnicę południową miasta.Nadal pozostają pewne wątpliwości, czy uda się zagospodarować te środki w bieżącym 2007 roku, jednak zostałam zapewniona o dużej determinacji władz miasta w realizację projektu obwodnicy. Uważam jednocześnie, że nie wolno zmarnotrawić tak wielkiego zaangażowania społeczności lokalnej w tą sprawę. Niezwykle silna mobilizacja mieszkańców Radomia powinna być dobrze wykorzystana. Potencjał ten pozwoli skutecznie lobbować przy realizacji kolejnych projektów istotnych dla naszego miasta.