Categories: dzialalnosc_lokalna
      Date: May 24, 2007
     Title: Umieszczenie w budżecie państwa na 2007 rok budowy stacji SANEPID-u

Państwowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Radomiu nie posiada własnej siedziby. Jest to sytuacja o tyle trudna, że zabezpiecza ona około 740 tysięcy mieszkańców województwa.Obecnie laboratoria i personel stacji (ok. 150 osób) mieszczą się w dwóch oddalonych od siebie o kilka kilometrów budynkach. Nie spełniają one dodatkowo podstawowych wymogów pracy takiej placówki. Dzięki moim zabiegom, udało się uzyskać zgodę na budowę SANEPID -u. Poprzez zwiększenie środków w części 45 - Zdrowie, dział 851 - Ochrona Zdrowia, rozdział 85132 - Inspekcja Sanitarna (wydatki majątkowe) udało się uzyskać środki potrzebne na budowę placówki w wysokości 3 mln złotych na rok 2007.