Categories: Radomskie Forum Dyskusyjne
      Date: Jun 22, 2007
     Title: Radomskie Forum Dyskusyjne – Kultura fizyczna, sport i rekreacja

Tematem trzeciej edycji Radomskiego Forum Dyskusyjnego była kultura fizyczna, sport i rekreacja.Dyskusję zdominowały projekty, pomysły i bolączki radomskich miłośników sportu i rekreacji. Jednogłośnie uznano, że nowy stadion miejski jest niezbędny w Radomiu. Zwłaszcza w kontekście Euro 2012 i wzrostu popularności piłki nożnej. Nie było jednak jednomyślności, co do jego lokalizacji. Forsowana przez władze Koniówka obciążona jest pewnym ryzykiem, co wykazała Tatiana Bujanowska z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Wszyscy uczestnicy dyskusji uznali, że należy jak najszybciej zwiększyć ilość pływalni w Radomiu. Ten rodzaj aktywności ma wielu zwolenników, a miasto ma obecnie czynną tylko jedną pływalnię. Prezydent Fałek obiecał publicznie, że remontowana pływalnia Delfin zostanie otwarta jesienią tego roku. Poprawi się także wygląd i czystość otoczenia jedynego kąpieliska miejskiego na Borkach o czym zapewniał dyrektor MOSiR Piotr Kalinkowski. Jakość wody ma tu poprawić opracowywany projekt zasilania zalewu deszczówką z terenu miasta.

Trenujący grę w piłkę nożną z młodzieżą ksiądz Maciej Jakubowski zwrócił uwagę na niewystarczające zaplecze do uprawiania sportu przez młodzież. Istnieje pilna potrzeba budowy sieci małych obiektów sportowych, np. przy szkołach. Wiele osób nie ma możliwości trenować z powodu małej ilości boisk i sal gimnastycznych. Dyrektor Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Leszek Pożyczka zaprezentował plany budowy nowych obiektów sportowych przy szkołach. Oprócz nowych boisk, 8 sal gimnastycznych, planowana jest także budowa krytej pływalni na osiedlu Ustronie.

Padło także pytanie, kto pozwala radomskim spółdzielniom mieszkaniowym zabudowywać ostatnie tereny zielone. Tatiana Bujanowska z MPU wyjaśniła, że umożliwia to polskie prawo, które nie precyzuje ile terenów zielonych powinno przypadać na osiedlach na jednego miszkańca. Stąd zamiast parków powstają np. garaże i parkingi. Poseł Wiśniewska zobowiązała się zwrócić na ten problem uwagę parlamentarzystów.

 W trakcie forum została podana jeszcze jedna sensacyjna informacja. Miłośnicy sportu i rekreacji mogą w najbliższych latach otrzymać obiekt, który Bujanowska określiła „radomskim Central Parkiem”. Tereny zielone wzdłuż Mlecznej od zalewu na Borkach, do Piotrówki mają zostać zagospodarowane na potrzeby aktywności ruchowej i rekreacji.

 Jednym z wniosków płynących z debaty była konieczność zadbania o możliwości uprawiania sportu i rekreacji przez dorosłych mieszkańców Radomia. Z przedstawionej na początku spotkania prezentacji wynikało, że aktywność ruchowa jest jednym z priorytetów dla ludzi wykształconych i kadry menadżerskiej. Brak infrastruktury tego typu umniejsza atrakcyjność naszego miasta dla potencjalnych  inwestorów. Obecny na spotkaniu Ryszard Wiosna reprezentujący zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie”, zapowiedział, że na największym radomskim osiedlu będą powstawały place zabaw wraz z urządzeniami do uprawiania sportu i rekreacji.

Pod koniec spotkania dyskusję zdominowała informacja podana przez poseł Lucynę Wiśniewską o amerykańskich inwestorach zainteresowanych ulokowaniem w Radomiu do 250 milionów dolarów.Warunkiem pozyskania tych pieniędzy ma być opracowanie pomysłu i propozycji ich wykorzystania. Obecny na spotkaniu wiceprezydent Ryszard Fałek poinformował, że jeszcze w trakcie weekendu omówi ta sprawę z prezydentem Radomia Andrzejem Kosztowniakiem.

 - Sport i rekreacja odgrywają bardzo ważną rolę w rozwoju każdej społeczności. W czasach, kiedy wiele osób prowadzi siedzący tryb życia, gdy młodzi ludzie całe dnie spędzają przy monitorach komputerów, to furtka do zdrowia fizycznego i psychicznego. Jeden
ze sposobów integracji społeczności lokalnej. Wreszcie możliwość ograniczania patologii społecznej – podsumowała poseł Lucyna Wisniewska.