Categories: Radomskie Forum Dyskusyjne
      Date: May 28, 2007
     Title: Radomskie Forum Dyskusyjne - "Przestrzeń publiczna w Radomiu"

Dyskusja na temat przestrzeni publicznej w naszym mieście odbyła się w ramach Radomskiego Forum Dyskusyjnego poseł Lucyny Wiśniewskiej. To drugie spotkanie w ramach Forum. Tym razem gościliśmy w Resursie Obywatelskiej. O potrzebie zorganizowania spotkania na ten temat może świadczyć duża liczba gości i temperatura dyskusji.W tak szerokim gronie dyskutowano o przestrzenie publicznej w Radomiu po raz pierwszy od 13 lat. Witając zgromadzonych gości, poseł Lucyna Wiśniewska przypomniała, że ostatnia taka debata odbyła się w 1994 roku. Wśród osób, które pojawiły się w Resursie byli przedstawiciele obecnych i byłych władz Radomia, członkowie Stowarzyszenia Architektów Polskich, pracownicy Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, przedstawiciele instytucji pozarządowych i stowarzyszeń działających w Radomiu.

Forum rozpoczęło się krótką prezentacją pokazującą Radom. Jako pierwszy glos zabrał prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak. Odniósł się m.in. do budowy Słonecznego Centrum przy ulicy Chrobrego i konieczności opracowania planów zagospodarowania przestrzennego dla Radomia. O zaawansowaniu prac w tym kierunku poinformował dyrektor Wydziału Architektury UM Robert Kornatka. Krytycznych uwag na temat budowy Słonecznego Centrum nie szczędzili poprzedni włodarze miasta: Adam Włodarczyk, Kazimierz Wlazło i Wojciech Gęsiak. Ten ostatni przedstawił niezwykle plastyczną i klarowną wizję rozwoju Radomia w oparciu o zdjęcia lotnicze miasta. Jego wypowiedź była przyczynkiem do ożywionej dyskusji na temat dróg rozwoju Radomia. Dużo miejsca poświęcono m.in. terenom zielonym, które według dyrektora Kacprzaka z Lasów Państwowych nie spełniają oczekiwań mieszkańców i należy je zmodernizować.

Bardzo krytycznie o sposobie kreowania przestrzeni publicznej w naszym mieście wyraziła się Elżbieta Maj z Towarzystwa Urbanistów Polskich. Wiele gorzkich słów pod adresem osób kreujących wizerunek Radomia padło w wypowiedzi Krzysztofa Telki z Politechniki Radomskiej. Postawił on tezę, że należałoby zrewolucjonizować sposób tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego na przykład poprzez badania naukowe, tak by to społeczeństwo mogło decydować o sposobie wykorzystania przestrzeni publicznej.

Śledząc wypowiedzi podczas forum, wydaje się, że poważną bolączką w Radomiu jest niewłaściwe podejście do układu komunikacyjnego. Pojawia się ryzyko zakorkowania centrum miasta po wybudowaniu Galerii Słonecznej. Innym szeroko dyskutowanym wątkiem był projekt zamknięcia dla ruchu kołowego dalszej części Żeromskiego, Placu Kazimierza i ulicy Rwańskiej. Tu jednak dość zgodnie stwierdzono, że decyzja ta przysłuży się pozytywnie miastu. Poruszono także temat likwidowania barier architektonicznych dla niepełnosprawnych i braku koncepcji zagospodarowania terenów przy dworcu PKP.

Za skandaliczne uznano tam tłok, dezorganizację i brak odpowiedniej liczby miejsc parkingowych i usytuowanie w sąsiedztwie dworca stacji paliw. Prezydent Wlazło przypominał koncepcję wybudowania pomocniczych stacji kolejowych na osiedlach Południe i Gołębiów. Pomysł wydaje się wart dyskusji, biorąc pod uwagę, że do samej Warszawy dojeżdża do pracy codziennie około 20 tys. mieszkańców Radomia. Zaproponowano, aby w lobbing na rzecz tego pomysłu włączyła się poseł Wiśniewska. Dużo emocji wzbudziła również sprawa ścieżek rowerowych. Ostra wymiana poglądów między dyrektorem Kornatką, Tatianą Bujanowską reprezentującą MPU i przedstawicielami Bractwa Rowerowego pokazała jak rozbieżne są wizje rozwoju tego elementu przestrzeni publicznej.