Categories: Radomskie Forum Dyskusyjne
      Date: Feb  9, 2007
     Title: Radomskie Forum Dyskusyjne – "Kultura w Radomiu"

Radomskie Forum Dyskusyjne jest cykliczną imprezą poruszającą najważniejsze kwestie dla funkcjonowania i wizerunku Radomia. Liczę, że wskutek ścierania się różnych poglądów, wypracowane kompromisy i projekty będą silnym impulsem do dynamicznego rozwoju naszego miasta.Pierwsze spotkanie w ramach Forum, odbyło się 9 lutego 2007 roku w Klubie Środowisk Twórczych "Łaźnia". Dotyczyło szeroko pojętego życia kulturalnego miasta. Wśród uczestników forum znaleźli się: wiceprezydent Ryszard Fałek, któremu podlegają w magistracie sprawy związane z kulturą, wiceprzewodnicząca Sejmiku Mazowieckiego - Bożenna Pacholczak, kierownictwo i pracownicy placówek kulturalnych w mieście, przedstawiciele mediów.

Burzliwy przebieg spotkania dowodzi wagi tej sfery życia. Jako punkt wyjścia do dyskusji postawiłam tezę, że kultura na wysokim poziomie, powinna być czynnikiem promującym Radom w kraju i zagranicą. Przedstawiciele władz samorządowych zwrócili uwagę, na skromne budżety w tym zakresie. Prezydent Fałek tłumaczył, że priorytetem dla władz miasta są inwestycje w infrastrukturę. Przedstawicielka sejmiku, Bożenna Pacholczak zwróciła uwagę, że istnieją możliwości pozyskiwania środków z programów operacyjnych. Warunkiem jest jednak dobre napisanie projektu przedsięwzięcia. Sukcesami w tym zakresie pochwaliła się dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej Małgorzata Jurecka.

Jednym z ważniejszych tematów poruszanych w trakcie forum było wybudowanie nowej szkoły muzycznej. Sprawa jest mi o tyle bliska, że od początku kadencji walczę o uzyskanie funduszy na ten cel. Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych Zdzisław Włodarski dowodził, że powstanie tej placówki, to wielka szansa dla utalentowanych radomian. Redaktor Tomasz Tyczyński zastanawiał się, czy stać nas na taki wydatek i czy finansowaniem szkoły nie powinien zająć się marszałek województwa. Czy nie jest to przejaw naszych radomskich kompleksów?

Wśród innych wątków dyskutowano nad kondycją i repertuarem teatru, możliwościami propagowania ambitnego kina w Radomiu, zależnościami między gospodarką a poziomem kultury. Padło także stwierdzenie o konieczności wypromowania kilku priorytetowych dla miasta imprez kulturalnych.

Blisko trzygodzinne spotkanie łagodziła muzyka w wykonaniu uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu.