Categories: dzialalnosc_lokalna
      Date: May 27, 2007
     Title: Umorzenie zadłużenia WSS w Radomiu wobec PFRON

Po raz kolejny udało mi się wynegocjować umorzenie długu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu w kwocie ponad 834 tys. złotych wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).Po rozmowie z prezesem PFRON Andrzejem Sochajem uzyskałam zapewnienie, że dług ten zostanie umorzony. Warto podkreślić, że zagrażał on w znacznym stopniu procesowi restrukturyzacji placówki, co mogło wpłynąć bardzo negatywnie na poziom usług medycznych w Radomiu.

Nie jest tajemnicą, że placówki służby zdrowia mają trudną sytuację finansową. Dla lekarza zawsze najważniejsze jest ratowanie ludzkiego życia. Jednak nawet tak szlachetne intencje nie powodują wstrzymania procedur naliczania należności zwiększających długi szpitala.

Tak właśnie było z nieuregulowanymi wpłatami na PFRON. Obecnie ten dług wraz odsetkami wynosi ponad 834 tys. zł. Dyrekcja szpitala zwróciła się do prezesa zarządu PFRON o umorzenie tego zobowiązania. Jeśli decyzja w tej sprawie byłaby negatywna, mógłby się załamać proces restrukturyzacji WSS w Radomiu, który musi zostać ukończony do 21.06.2007 roku.

Jako poseł i wieloletni pracownik radomskiej służby zdrowia wiem jak trudna jest sytuacja pacjentów. Wiem również, z jakimi problemami borykają się pracownicy służby zdrowia. W tym kontekście niezwykle ważna dla poprawy sytuacji jest restrukturyzacja WSS. Dlatego po raz kolejny zaangażowałam się w walkę o umorzenie długu wobec PFRON.  W ubiegłym roku starania te zaowocowały umorzeniem 500 tysięcy złotych.

5 kwietnia podjęta została ostatecznie decyzja o umorzeniu długu, czego potwierdzenie otrzymałam na pismie.