Categories: dzialalnosc_lokalna
      Date: Mar  4, 2007
     Title: Konferencja Rodzina Wiosną dla Europy i Świata

Uświadomienie społeczno - ekonomicznej roli rodziny oraz rozeznanie zagrożeń i działań antyrodzinnych to głowne cele konferencji Rodzina - Wiosną dla Europy i Świata, która odbyła się w radomskiej Resursie Obywatelskiej. Konferencję zorganizowano przy współudziale Radomskiego Środowiska "Inicjatywa". To kolejny etap przygotowań do IV Światowego Kongresu Rodzin. Goście z całego świata, którym na sercu leży dobro rodziny, spotkają się podczas  IV Światowego Kongresu Rodzin w Warszawie, w dniach 11 - 13 maja 2007 roku. Mam zaszczyt pracować w komitecie organizacyjnym tego ważnego społecznie wydarzenia.

W ramach przygotowań do kongresu, zaprosiłam wszystkich, którym los rodziny leży na sercu, na kolejną organizowaną w Radomiu konferencję, poświęconą analizie sytuacji rodziny we współczesnym świecie. Patronat honorowy objęli: JE biskup Zygmunt Zimowski, marszałek Sejmu Marek Jurek i prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak. Konferencję rozpoczął wykład księdza biskupa Zygmunta Zimowskiego - "Przekazy wiary w rodzinie".  W imieniu  marszałka Sejmu  Marka Jurka głos zabrał poseł Dariusz Kłeczek. Poruszone zostały tematy promocji i ochrony rodzin zastępczych oraz znaczenia małżeństwa w rozwoju społeczeństw. Senator Ewa Tomaszewska poruszyła problem budowania prorodzinnej polityki podatkowej. W trakcie konferencji, rozstrzygnięty został konkurs rysunkowy dla dzieci i młodzieży "Moja rodzina".

Warto przypomnieć, że była to już druga radomska konferencja poprzedzająca Kongres Rodzin w Warszawie. Poprzednia odbyła się 21 października w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu.

Inicjatywa organizowania Światowych Kongresów Rodzin narodziła się w momencie, gdy dostrzeżono globalne zagrożenie dla wartości, jaką stanowi naturalna rodzina. Główne zadania, jakie stawiali sobie organizatorzy kongresu, to: promocja rodziny jako naturalnej i podstawowej komórki życia, propagowanie niezbywalnych praw rodziny, przypomnienie misji rodziny, rozeznanie zagrożeń i działań antyrodzinnych.

Środowiska reprezentowane przez polityków, liderów oraz członków różnych grup wyznaniowych i organizacji działających na rzecz rodziny i tysiące rodzin z ponad 75 krajów spotykały się dotychczas podczas trzech Światowych Kongresów Rodzin. Odbywały się one w Pradze (1997), Genewie (1999) oraz Meksyku (2004). Na najbliższym IV Światowym Kongresie Rodzin w Warszawie spodziewanych jest ponad 3300 uczestników z 60 krajów.