Print This Page

Działalność lokalna

2007-05-24

Głosowanie w sprawie obwodnicy południowej Radomia


Po konsultacjach z Prezydentem Miasta Radomia Panem Andrzejem Kosztowniakiem podjęłam decyzję o poparciu w głosowaniu projektu wyasygnowania 10 milionów złotych na obwodnicę południową miasta.

Nadal pozostają pewne wątpliwości, czy uda się zagospodarować te środki w bieżącym 2007 roku, jednak zostałam zapewniona o dużej determinacji władz miasta w realizację projektu obwodnicy. Uważam jednocześnie, że nie wolno zmarnotrawić tak wielkiego zaangażowania społeczności lokalnej w tą sprawę. Niezwykle silna mobilizacja mieszkańców Radomia powinna być dobrze wykorzystana. Potencjał ten pozwoli skutecznie lobbować przy realizacji kolejnych projektów istotnych dla naszego miasta.


Poprzednia strona: Wybory do Senatu RP 2007
Następna strona: Prawica Okręg Radomski