Print This Page

Aktualności

2020-03-07

Narodowy Marsz Życia -II


Idea

Źródło: narodowymarszzycia.pl/

Trwają przygotowania do Narodowego Marszu Życia 2020. Odbędzie się 22 marca 2020 r. w Warszawie z okazji Narodowego Dnia Życia. Marsz ma być przede wszystkim afirmacją życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Będziemy  jednak domagać się także konkretnych działań władz, obiecanych i deklarowanych, a obecnie zaniechanych, które stanowią bardzo ważne elementy budowania w naszym kraju cywilizacji życia – sprawiedliwego ładu społecznego w którego centrum jest Bóg, godność człowieka i prawa rodziny.
Upomnimy się o konkretne sprawy, takie jak przyjęcie przez Sejm obywatelskiego projektu „Zatrzymaj aborcję”, uchwalenie obywatelskiego projektu „Stop pedofilii” czy wypowiedzenia przez nasze państwo genderowej Konwencji Stambulskiej i zaproponowania Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny. 
Marsz będzie miał charakter ogólnopolski. Chcielibyśmy, aby włączyły się w jego przeprowadzenie i przygotowanie wszystkie środowiska, którym na sercu leży sprawa rodziny oraz życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
Narodowy Dzień Życia  zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej „powinien  być manifestacją solidarności społecznej, zachętą do wszelkich działań służących wsparciu i ochronie życia oraz okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych”. 
Uchwała o ustanowieniu w Polsce państwowego święta – Narodowego Dnia Życia –  była odpowiedzią Polskiego Parlamentu na apel i prośbę Jana Pawła II, zawartą w encyklice „Evangelium Vitae”, aby „corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia. Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, wKościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiegożycia w każdym momencie i w każdej kondycji: należy zwłaszcza ukazywać, jakwielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja”.

Powrót do aktualności.


Poprzednia strona: Lucyna Wiśniewska
Następna strona: Pełnomocnik Okręgowy