Print This Page

Archiwum

2017-09-24

„ZATRZYMAJ ABORCJĘ"


Zapraszam do aktywnego udziału w zbieraniu podpisów pod projektem ustawodawczym Inicjatywy Obywatelskiej „ZATRZYMAJ ABORCJĘ". Projekt ustawy Zatrzymaj Aborcję zakłada usunięcie możliwości zabicia dziecka ze względu na podejrzenie niepełnosprawności bądź choroby.

Projekt o takiej samej treści został zgłoszony w trybie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w roku 2013. Został wówczas poparty podpisami ponad 400 tys. Polaków. Ten silny mandat społeczny dla projektu o takim samym brzmieniu pozostaje aktualnym wyrazem poparcia dla zakazu aborcji dokonywanej ze względu na podejrzenie choroby lub niepełnosprawności.

Nasze czynne zaangażowanie jest tym bardziej potrzebne, że codziennie jesteśmy świadkami sabotowania przez wielu polityków tej akcji, co już prowadzi do „osłabienia niezbędnego sprzeciwu wobec zamachów na życie” i do „coraz powszechniejszego ulegania permisywnej logice” (por. „Evangelium Vitae”, 74).

Warto zatem przypomnieć że zdecydowana większość społeczeństwa oraz wyborców, nie tylko partii rządzącej ale opozycji (m. in. Kukiz15 i PSL) opowiada się za prawnym umocnieniem ochrony życia.

Dziś jest czas, by pokazać, że Polacy chcą żyć w państwie cywilizacji życia, że nie zgadzamy się ani na zabijanie, ani na traktowanie tego pierwszego z ludzkich praw jako „kwestii światopoglądowej”.

Dziś jest czas solidarności! Włączmy się aktywnie do tej akcji, ufni w pomoc Boga i w sumienia naszego narodu.

Tygodnik Idziemy – wywiad z Markiem Jurkiem : Podpis na wagę życia
http://idziemy.pl/polityka/podpis-na-wage-zycia

Abp Hoser: wraz z całym Episkopatem popieram inicjatywę Zatrzymaj aborcję
http://idziemy.pl/spoleczenstwo/abp-hoser-wraz-z-calym-episkopatem-popieram-inicjatywe-zatrzymaj-aborcje


Dla najbardziej skutecznych  bezpłatny wyjazd do Brukseli w dniach 14-18.10. 2017r.
(do końca września).

Dokumenty do pobrania:

1. Projekt ustawy z uzasadnieniem - zobacz tutaj

2. Karta podpisowa - zobacz tutaj

                                                                                        Artur Swend


Poprzednia strona: Terminy spotkań
Następna strona: Galeria