Print This Page

Archiwum

2017-06-28

Apel Prawicy Rzeczypospolitej o odwołanie Adama Bodnara


Apel Prawicy Rzeczypospolitej do Sejmu RP o odwołanie Adama Bodnara z funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich

Warszawa, 26 czerwca RP 2017

 

 

20 czerwca 2017 roku Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich, na antenie TVP Info powiedział: „Musimy pamiętać, że wiele narodów współuczestniczyło w realizowaniu holokaustu. W tym także naród polski”. Stwierdzeniem tym Rzecznik sprzeniewierzył
się złożonemu ślubowaniu przed Sejmem RP.

Przed przystąpieniem do wykonywanych obowiązków Adam Bodnar złożył
m.in. następujące przyrzeczenie: „Ślubuję, że powierzone  mi obowiązki wypełniać będę bezstronnie, z najwyższą sumiennością, że będę strzec godności powierzonego
mi stanowiska oraz dochowam tajemnicy prawnie chronionej”. Wypowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich w TVP drastycznie narusza godność sprawowanego urzędu.

Apelujemy do Sejmu RP o podjęcie działań w celu odwołania Adama Bodnara z funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich.

W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej:

 

Marek Jurek, Krzysztof Kawęcki, Lech Łuczyński, Piotr Strzembosz


Poprzednia strona: Terminy spotkań
Następna strona: Galeria