Print This Page

Archiwum

2017-01-25

STOP CETA


Protest przeciw ratyfikowaniu umowy gospodarczo-handlowej UE-Kanada

W środę, 1 lutego, o godz. 12.00 przed biurem Parlamentu Europejskiego w Warszawie na ul. Jasnej 14/16 odbędzie się PROTEST przeciw ratyfikowaniu umowy gospodarczo-handlowej CETA pomiędzy UE a Kanada.
Przyjdź i wyraź swój sprzeciw wobec umowy CETA, której przyjęcie będzie szkodliwe dla Polski i utrwali neokolonialny charakter polskiej gospodarki

Jednym z największych zagrożeń związanym z CETA jest zawarta w umowie koncepcja arbitrażu. Ta koncepcja ustanawia władzę międzynarodowych korporacji ponad prawem państw narodowych. Umowa przyznaje korporacjom prawo do uczestniczenia w procesie legislacyjnym każdego projektu ustawy, który one uznają za istotny do prowadzenia działalności gospodarczej. Oznacza to, że mają prawo nie tylko do zgłaszania własnych propozycji, ale także do wstrzymania procesu legislacyjnego, a w przypadku uchwalenia ustawy – którą uznają za szkodliwą dla własnych interesów – do zaskarżenia przed międzynarodowym arbitrażem w celu uzyskania rekompensat za „utracone” w przyszłości zyski. Przyznanie tych praw międzynarodowym korporacjom oznacza praktyczną rezygnację państw narodowych z suwerenności sprawowanej nad tymi korporacjami. W świetle tej umowy stają się one równorzędnymi partnerami tych państw, a w niektórych wymiarach ich władza staje się nadrzędna nad państwami narodowymi. Te przepisy w sposób zasadniczy zmieniają same fundamenty ustrojowe państw Unii Europejskiej, ponieważ oznaczają rezygnację z demokratycznego stanowienia prawa i suwerenności państwowej na rzecz tych korporacji.

Prawica Rzeczypospolitej zdecydowanie występuje przeciw akceptacji przez Polskę tej umowy, dlatego też będziemy 1 lutego o godz. 12.00 przed biurem Parlamentu Europejskiego w Warszawie, aby wyrazić nasz sprzeciw wobec CETA.


Poprzednia strona: Terminy spotkań
Następna strona: Galeria