Print This Page

Archiwum

2016-09-18

W obronie życia i zdrowia nienarodzonych dzieci poczętych in vitro


Pierwsze czytanie projektu "W obronie życia i zdrowia nienarodzonych dzieci poczętych in vitro" złożony przez posła Jana Klawitera będzie rozpatrywane na 26 posiedzeniu Sejmu RP.

Posiedzenie odbędzie się w dniach 21, 22, 23 września 2016 r.
Porządek obrad - http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PorzadekObrad.xsp?documentId=E9245DEED557D8B1C1257F78004921CD

Projekt Prawicy Rzeczypospolitej: "W obronie życia i zdrowia nienarodzonych dzieci poczętych in vitro" złożony przez posła Jana Klawitera w sejmie, został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego i Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu i obecnie czeka na pierwsze czytanie. -
projekt ustawy "W obronie życia i zdrowia nienarodzonych dzieci poczętych in vitro" w sejmie
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-190-2016/$file/8-020-190-2016.pdf

Konferencja prasowa - W obronie życia i zdrowia nienarodzonych dzieci poczętych in vitro
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=149449915B500ED5C1257F18002F7821#

Ustawa w obronie życia i zdrowia nienarodzonych dzieci poczętych in vitro
http://prawicarzeczypospolitej.org/aktualnosci,pokaz,1665

Przebieg procesu legislacyjnego - druk nr 525     
http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=525


W załączniku projekt ustawy w obronie życia i zdrowia nienarodzonych dzieci poczętych in vitro i poniżej linki dotyczącej naszego projektu
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/FCC9F7EC4A618A34C1257FB7003C231D/%24File/525.pdf
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=525
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=525


Poprzednia strona: Terminy spotkań
Następna strona: Galeria