Print This Page

Archiwum

2015-10-21

Tradycyjny model rodziny


TRADYCYJNY MODEL RODZINY
Wychowanie szkolne szanujące wartości moralne
Prawa rodziny podstawą dobrobytu wszystkich

Prawica Rzeczypospolitej zawsze opowiadała się za tradycyjnym modelem rodziny i wychowaniem szkolnym szanującym wartości moralne.

 

W rodzinie przychodzimy na świat i przygotowujemy się do samodzielnego życia - a więc silna rodzina to punkt podparcia dla każdego z nas. Władza publiczna powinna zadbać o bezpieczeństwo, godność i pomyślność rodzin. Chcemy systemu podatkowego, który uwzględnia obciążenia związane z wychowywaniem dzieci. Chcemy ładu prawnego, który sprzyja trwałości małżeństw i chroni godność rodzin.

Prawica Rzeczypospolitej jest za projektem  zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zakłada realne zmniejszenie podatków dla rodzin wychowujących dzieci, w zależności od liczby dzieci pozostających na utrzymaniu. W myśl projektu, każdy podatnik wychowujący dzieci może odliczyć kwotę wolną od podatku na każde wychowywane dziecko.

Wychowanie szkolne szanujące wartości moralne jest podstawowym elementem wychowawczym. Czas zatrzymać niszczenie edukacji publicznej, powtarzamy nasze NIE dla zorganizowanej demoralizacji dzieci i młodzieży w szkołach!

Prawica Rzeczypospolitej przypomina, że na władzy publicznej  spoczywa obowiązek ochrony dzieci przed demoralizacją (określony przez art. 72 Konstytucji), że wychowanie naszych dzieci w szkołach publicznych powinno szanować chrześcijański system wartości oraz przekazywać dzieciom i młodzieży polskie dziedzictwo kulturowe. Niestety, obecna władza stale podważa te zasady, które ma obowiązek realizować.

Prawica Rzeczypospolitej zapewnia rodziców występujących w obronie swoich praw wychowawczych, środowiska nauczycielskie i samorządy odpowiedzialne za stan oświaty –o swoim zaangażowaniu na rzecz naprawy sytuacji w szkolnictwie i o wsparciu dla wszystkich inicjatyw społecznych podejmowanych w tym kierunku.

 

                                                           Lucyna Wiśniewska


Poprzednia strona: Terminy spotkań
Następna strona: Galeria