Print This Page

Archiwum

2015-10-19

Nie dla masowej imigracji


Prawica Rzeczypospolitej wobec kryzysu imigracyjnego
Nie dla masowej imigracji
Obrona Polski przed masową imigracją muzułmańską

Prawica Rzeczypospolitej wyraża dezaprobatę wobec kwotowego systemu rozsyłania imigrantów po państwach Europy. Proponowany system jest elementem całkowicie nieodpowiedzialnej polityki, której ostatecznym horyzontem jest – zapowiedziana przez przewodniczącego Komisji Europejskiej – legalizacja nielegalnej imigracji.

Należy przypomnieć  nasze stanowisko, przedstawione przez przewodniczącego Prawicy Rzeczypospolitej na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP 14 maja br., w którym wzywaliśmy rząd do podjęcia pilnych kontaktów z oficjalnymi organizacjami charytatywnymi Kościołów Wschodnich i rozpoczęcia we współpracy z nimi relokacji uchodźców chrześcijańskich uciekających przed prześladowaniami w Syrii i Iraku. Przypominamy również, że chodzi o strukturalny wieloletni dramat, który doprowadził w ciągu ostatnich piętnastu lat do niemal zupełnego zaniku półtoramilionowej społeczności syryjskich chrześcijan w Iraku

Masowa imigracja jest przyczyną zdestabilizowania bezpieczeństwa, opieki społecznej, edukacji publicznej i niesie groźną perspektywę polityczną, gdy islamscy imigranci zażądają określenia na nowo charakteru tych krajów, gdy przestanie im wystarczać doktryna wielokulturowości. Według szacunków socjologów, w drugiej połowie naszego wieku, we Francji liczba młodzieży muzułmańskiej może dorównywać liczbie młodzieży pochodzącej z rodzin o tradycji francuskiej.

Myśląc o uchodźcach, myślimy o ludziach, którzy uciekają przed wojną albo ich państwo uległo rozkładowi.  Tymczasem wielu z tych imigrantów wdzierających się w granice Europy to imigranci ekonomiczni.

Władze Rzeczypospolitej muszą jasno powiedzieć, że Polska nie ma zdolności absorpcyjnej masowej imigracji ekonomicznej. Młodzi Niemcy czy Francuzi nie szukają pracy za granicą. Młodzi Polacy ciągle masowo wyjeżdżają z kraju. Jak w tej sytuacji możemy przyjmować imigrantów z zewnątrz?  Nasz kraj nie może wchodzić na tę drogę.

Uchodźstwo i imigracja to dwa różne problemy. Uchodźcom każde państwo powinno udzielać pomocy humanitarnej. Ale dla Unii Europejskiej uchodźstwo to tylko pretekst do wymuszenia na Europie Środkowej przyjęcia zachodnioeuropejskiej polityki imigracyjnej i otwarcia naszych krajów na masową ekonomiczną imigrację muzułmańską. Polska musi to jednoznacznie odrzucić. Jednocześnie powinniśmy prowadzić własną politykę solidarności. Rząd, współpracując z chrześcijańskimi organizacjami charytatywnymi, takimi jak Caritas, powinien umożliwiać przesiedlenie do Polski chrześcijańskim rodzinom, które dziś są w obozach w Grecji czy we Włoszech i szukają miejsca stałego schronienia.

Prawica Rzeczypospolitej uważa, za oczywisty obowiązek pomocy dla Polaków uciekających z terenów objętych działaniami wojennymi na wschodniej Ukrainie np. z Mariupola.
Takie działania powinny być elementem polskiej polityki solidarności,  o których należy zawiadomić władze i państwa Unii Europejskiej, które powinny przyjąć je ze zrozumieniem.

                                                                                 Lucyna Wiśniewska


Poprzednia strona: Terminy spotkań
Następna strona: Galeria