Print This Page

Archiwum

2015-04-14

1049 rocznica chrztu Polski - Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej


                                                                                    Warszawa, 14 kwietnia RP 2015

Chrzest Polski to najważniejsze wydarzenie w dziejach Ojczyzny, które zdefiniowało powołanie, tożsamość i kulturę naszego narodu. Wybór, którego dokonał książę Mieszko, Polska potwierdziła całą swoją historią. I my również musimy to potwierdzać w życiu publicznym, rodzinnym i osobistym.

Cywilizacja chrześcijańska przeżywa dziś najgłębszy kryzys od początku czasów nowożytnych. To o narodach Europy, które pierwsze przyjęły chrześcijaństwo – św. Jan Paweł II napisał krótko przed śmiercią, że żyją dziś w stanie „milczącej apostazji”,
„tak jakby Bóg nie istniał” (por. „Ecclesia in Europa”, 9). Polska nie może iść tą drogą. Co więcej, żeby zachować swą wiarę i zrodzoną z niej kulturę – musimy tej milczącej apostazji otwarcie przeciwstawić nasze przywiązanie do najważniejszych wartości cywilizacji chrześcijańskiej, od wiary – jej nadprzyrodzonego źródła, po naturalne fundamenty – nienaruszalne prawo do życia, naturalny ustrój rodziny, wychowanie harmonizujące odpowiedzialność Kościoła, rodziny i Rzeczypospolitej.
Oby obchody 1050-lecia Chrztu Polski, które będziemy przeżywać za rok – stały się dla nas okazją do umocnienia naszej wierności aktowi, który stanowi o tym kim jesteśmy
i dla Kogo żyjemy. Apelujemy o to do wszystkich autorytetów i środowisk życia publicznego.

 
(-) Krzysztof Kawęcki                                             (-) Marian Piłka
Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej                   Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej

 (-) Lech Łuczyński
Sekretarz Generalny Prawicy

 (-) Marek Jurek
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej


Poprzednia strona: Terminy spotkań
Następna strona: Galeria