Print This Page

Archiwum

2015-03-18

Apel Prawicy Rzeczypospolitej do Prezydenta w sprawie Konwencji Rady Europy


Apel Prawicy Rzeczypospolitej do Prezydenta o nie ratyfikowanie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Prawica Rzeczypospolitej apeluje do Prezydenta Rzeczypospolitej o odmowę ratyfikacji tzw. konwencji przemocowej. Konwencja ta, mając niewiele wspólnego z celami deklarowanymi w nazwie, faktycznie ignoruje najważniejszą przyczynę przemocy domowej, jaką jest kryzys rodziny. Najczęściej bowiem do przypadków przemocy domowej dochodzi w związkach o charakterze nierodzinnym. Polska, jako państwo bardziej od innych zachowujące wartości cywilizacji chrześcijańskiej, nieprzypadkowo jest krajem o najniższym w Unii Europejskiej poziomie przemocy wobec kobiet.

Konwencja chce wprowadzić do polskiego prawa sformułowania zaprzeczające polskiemu porządkowi konstytucyjnemu, jak „płeć społeczno-kulturowa”. Rzeczpospolita traktuje wartości takie jak rodzina, macierzyństwo, odpowiedzialność wychowawcza, nie jako konwencje społeczne i kulturowe, ale jako fundamenty naturalnego ustroju społecznego, którym żadna władza nie ma prawa manipulować. Tymczasem założenia tej Konwencji już stanowią instrument deregulacji wychowania, na przykład poprzez zamierzone propagowanie „niestereotypowych ról płciowych”, czyli między innymi zachowań homoseksualnych.

Apelujemy do Prezydenta Rzeczypospolitej o zablokowanie tego wywrotowej umowy godzącej w suwerenną odpowiedzialność naszego państwa za ochronę praw i wolności Polaków, za porządek konstytucyjny, którego fundamentem jest ochrona rodziny i macierzyństwa oraz wychowania przekazującego wartości i dziedzictwo naszej kultury.


(-) Krzysztof Kawęcki
Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Marek Jurek
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej


Poprzednia strona: Terminy spotkań
Następna strona: Galeria