Print This Page

Archiwum

2014-03-03

Marian Piłka w Szydłowcu


Czynnikiem tworzącym zagrożenie kraju jest jego słabość. Słabość bowiem prowokuje agresję, każdy kraj powinien więc dążyć do budowy swej silnej pozycji, dotyczy to szczególnie Polski, położonej w niespokojnie geopolitycznie części świata. Nasz kraj powinien być silnym elementem stabilizującymi Europę Środkową – mówił na spotkaniu w Szydłowcu – Marian Piłka wiceprezes Prawicy Rzeczpospolitej Polskiej Marka Jurka.

Marian Piłka do Szydłowca przybył 1 marca, na zaproszenie stowarzyszenia Solidarność Polskich Rodzin. W spotkaniu wzięło udział około 30 osób.

W swoim wystąpieniu M. Piłka zanalizował polityczną sytuację Polski, która jest fałszywie przedstawiana jako tylko walka partyjna o władzę, gdy tymczasem historia narodu nie składa się z historii wyborów i kadencji, ale jest historią pokoleń. Mamy wobec narodu, który jest jak mówił kardynał Wyszyński jest rodziną rodzin, jako obywatele konkretne obowiązki i powinności. Powinnością partii politycznych jest z kolei tworzenie koncepcji przywództwa narodowego. Szukanie odpowiedzi na pytania jak sytuacja narodu wygląda, jakie są szanse i jakie zagrożenia. Wytyczanie celu długofalowego, gdyż procesy społeczne dzieją się powoli ale skutecznie, konieczne jest szukanie rozwiązań, gdy tymczasem obecna polityka skupia się głównie na marketingu politycznym, zabieganiu głównie o sympatię i przychylność wyborców, zamiast na rozwiązywaniu istotnych problemów kraju, choćby takiego jak bezrobocie i to rozwiązywanie nie przez zmuszanie młodych do emigracji, ale tworzenie miejsc pracy w kraju.

Sprawowanie władzy – mówił M. Piłka - jest czynnikiem sprzyjającym przywództwu narodowemu. Przed władzą państwowa stoją zadania zabezpieczenia bytu narodowego. Są to podstawowe kwestie bezpieczeństwa narodowego, szczególnie widać to teraz kiedy słabnie zainteresowanie USA Europą, a Rosja dąży do odbudowania swojej pozycji supermocarstwa.

Siłą wyznaczająca pozycje państwa i narodu jest iloczynem czynników ekonomicznych i moralnych oraz demograficznych. Wyraźnie to widać wobec zagrożenia rozpadu systemu emerytalnego, z powodu malejącej liczby Polaków. Obecne roczniki dzieci są o 40 % mniejsze od roczników ich rodziców, a to oznacza że roczniki wnuków mogą być jeszcze mniejsze.

Istotnym czynnikiem przeciwdziałania tym negatywnym procesom jest odrodzenie patriotyzmu, w tym patriotyzmu gospodarczego. Zachodnie korporacje w postaci zysków, dywidend i transferów wyprowadziły z naszego kraju w 2012 roku 70 miliardów złotych.

Praktycznie 90 % sektora bankowy jest w obcych rękach. Podobnie handel i media, a także 80 % zakładów przemysłowych.

Patriotyzm jest formą pobożności, dążenie do osiągnięcie silnej pozycji Polski, zamożności i dobrobytu rodzin, oznacza jeszcze większy wkład Polski, ukształtowanej na wartościach chrześcijańskich we wspólną Europę, która będzie chrześcijańska albo ulegnie islamizacji.

Po wystąpieniu prelegenta trwała ożywiona dyskusja, w czasie której poruszano problematykę polskiej własności, aktualną sytuację na Ukrainie, a także znaczenie zachowania polskiej ziemi i lasów przed wyprzedażą.

Marian Piłka był po raz pierwszy w Szydłowcu, dlatego też zwiedził Szydłowiec, jedynym obiektem otwartym ze względu na remont zamku, był tylko kościół parafialny św. Zygmunta.

Źródło:http://portalszydlowiecki.pl/o-przywodztwie-narodowym-w-starostwie-powiatowym/#!prettyPhoto


Poprzednia strona: Terminy spotkań
Następna strona: Galeria