Print This Page

Archiwum

2013-08-09

Silna Polska dla cywilizacji życia


Założenia polityki Prawicy Rzeczypospolitej
CZĘŚĆ XV
ROZWÓJ PRZECIW KYZYSOWI

Narzędziami polityki rozwoju będą więc: wzrost poziomu inwestycji, eksport, wzrost popytu wewnętrznego, zatrudnienie, a w efekcie wzrost dochodu narodowego i przychodów budżetowych. W ten sposób zostanie uruchomione koło zamachowe gospodarki i przerwana zostanie spirala, w którą Polska wpadła od RP 2007 poprzez utrzymywanie hamujących rozwój wysokich realnych stóp procentowych, co zdestabilizowało finanse publiczne, usprawiedliwiając jeszcze silniejsze zaostrzenie polityki pieniężnej.
Deprecjacja złotego będzie sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości krajowej, nastawionej na eksport, jak i zachęcać do inwestycji zagranicznych w Polsce, tworzących nowe miejsca pracy. Zniknie zachęta do importu zastępującego produkcję wewnętrzną. Sytuacja, w której wzrośnie konkurencyjność polskich towarów przy ciągle niższych kosztach pracy, przy stałej poprawie infrastruktury, zwiększy atrakcyjność naszego kraju jako miejsca lokowania produkcji.
Zorientowanie wydatków budżetowych na rozwój i inwestycje przyniesie równoległy impuls do coraz szybszego wzrostu produkcji, zatrudnienia i przychodów budżetu. Dziś – w czasach finansowego i demograficznego kryzysu – taka reorientacja polityki gospodarczej państwa musi nastąpić jak najszybciej.


Poprzednia strona: Terminy spotkań
Następna strona: Galeria