Print This Page

Archiwum

2013-08-03

Silna Polska dla cywilizacji życia


Założenia polityki Prawicy Rzeczypospolitej
CZĘŚĆ XIV
OCHRONA WOLNEJ KONKURENCJI

Wspieranie przedsiębiorczości wymaga też aktywnej ochrony zasad uczciwej konkurencji. Potrzebne jest zdynamizowanie działań Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji, Komisji Nadzoru Finansowego, jak i innych urzędów nadzorczych w celu przeciwdziałania przejawom monopolizacji gospodarki. Działania te służyć powinny ochronie rynkowej pozycji mniejszych przedsiębiorców, prawom konsumentów, przeciwdziałaniu sztucznemu wzrostowi cen. Konieczne jest zatem zwiększenie uprawnień UOKiK. Jest to jedyny sposób doprowadzenia do sytuacji, by ceny usług były adekwatne do kosztów w Polsce, a ich dostarczyciele w sposób minimalny korzystali z renty monopolistycznej.


Poprzednia strona: Terminy spotkań
Następna strona: Galeria