Print This Page

Archiwum

2013-08-02

Silna Polska dla cywilizacji życia


Założenia polityki Prawicy Rzeczypospolitej
CZĘŚĆ XII
EFEKTYWNY RYNEK KAPITAŁOWY

Polski rynek kapitałowy ma przed sobą szanse znacznego rozwoju. Dla gospodarki sprawnie działający rynek finansowy to dostęp do środków inwestycyjnych, a zatem konieczny warunek wzrostu. Rozwój polskiego rynku kapitałowego wymaga jednak odpowiedzialności państwa. Konieczny jest stały i przejrzysty system nadzoru, który umożliwi rozwój krajowych podmiotów tego rynku. Nowe zasady nadzoru powinny eliminować wszelkie pojawiające się na tym rynku patologie.
Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie rynku kapitałowego oraz podtrzymanie polskiej przedsiębiorczości, konieczne jest utrzymanie struktury własnościowej giełdy. Niewłaściwe z punktu widzenia tego rynku byłoby zwiększenie grona akcjonariuszy zagranicznych. Konieczne jest także zapewnienie OFE możliwości inwestowania w kraju w interesie przyszłych emerytów, co przyczyni się także do rozwoju polskiej gospodarki. Powinny zostać utrzymane limity inwestowania środków za granicą, gdyż obecnie panująca sytuacja na rynku kapitałowym powoduje, że inwestycje zagraniczne przynoszą mniejsze zyski niż krajowe, a eksport oszczędności emerytalnych grozi spowolnieniem wzrostu PKB i spadku bezrobocia. W przyszłości zaś może grozić także niższym poziomem emerytur wypłacanych w Polsce.
Dla krajowych przedsiębiorców rozpoczynających działalność – do tej pory traktowanych jako klienci wysokiego ryzyka – należy przygotować specjalną ofertę kredytową.


Poprzednia strona: Terminy spotkań
Następna strona: Galeria