Print This Page

Archiwum

2013-07-27

Silna Polska dla cywilizacji życia


Założenia polityki Prawicy Rzeczypospolitej
CZĘŚĆ X
POLITYKA WOBEC WSI I ROLNICTWA

Polska jest najbardziej rolniczym krajem Europy. Niestety, mimo że głównym osiągnięciem integracji europejskiej była Wspólna Polityka Rolna – Polsce (i innym krajom środkowoeuropejskim) ograniczono możliwości korzystania z jej pożytków. Historycznie dotyczyły one barier dla naszego eksportu żywności do Uni w okresie stowarzyszenia, dziś są kontynuowane przede wszystkim poprzez ograniczenia w dopłatach bezpośrednich dla gospodarstw rodzinnych. Nasze rządy nie wykorzystały debaty na temat reformy Unii Europejskiej do podniesienia kwestii zagwarantowania uczciwej konkurencji poprzez wyrównanie dopłat w całej Europie. Tymczasem sprawa ta musi znajdować się stale wśród oficjalnych priorytetów polskiej polityki europejskiej.
Zasadniczym celem polityki rolnej Rzeczypospolitej powinno być utrzymanie dominującej pozycji gospodarstw rodzinnych w polskim rolnictwie. W celu wspierania jego rozwoju opowiadamy się za utrzymaniem dotychczasowej ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym.
Polityka rolna musi być skorelowana z polityką rozwoju obszarów wiejskich. W tym celu potrzebne jest wprowadzenie ulg inwestycyjnych w podatku CIT dla przedsiębiorców inwestujących na terenach wsi.
Na rodziny rolnicze musi być rozciągnięty system solidarystycznej polityki prorodzinnej, w postaci wprowadzenia mechanizmów analogicznych do ulg z tytułu wychowania dzieci w podatki PIT dla rodzin pracowniczych. Należy również wspierać samorządy wiejskie w polityce stypendialnej dla uzdolnionej młodzieży rolniczej w celu ułatwiania jej nauki i podejmowania studiów na wybranych uczelniach.


Poprzednia strona: Terminy spotkań
Następna strona: Galeria