Print This Page

Archiwum

2013-07-26

Silna Polska dla cywilizacji życia


Założenia polityki Prawicy Rzeczypospolitej
CZĘŚĆ IX
WZROST ZATRUDNIENIA

Bezrobocie, bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości i wejściu Polski w normalną, międzynarodową wymianę gospodarczą, miało charakter strukturalny. Polska nie była przygotowana do wyzwań stawianych przez zmieniającą się gospodarkę rynkową i nowe dziedziny przemysłu i usług. Istniał problem wyuczonej przez gospodarkę komunistyczną bezradności (szczególnie widoczny np. na obszarach po-PGR-owskich). Ale właśnie dlatego prowadzenie aktywnej polityki zatrudnienia, mimo oczywistych, opisanych wyżej trudności, stało się absolutnie niezbędne. Jego brak generował problemy społeczne, gospodarcze, a nawet dotyczące odbudowy państwa.
Dziś pierwszym instrumentem zachęcającym przedsiębiorców do tworzenia miejsc pracy pracy, zawieszenie płatności podatkowo-składkowej oraz przyspieszona amortyzacja dla nowych przedsiębiorców uruchamiających zatrudnienie pracowników. Każdy przedsiębiorca tworząc nowe miejsce pracy powinien otrzymywać w formie potrącenia od podatku CIT przez dwa lata comiesięcznie kwotę tysiąca zł oraz przez dwa lata powinien być zwolniony z uiszczania części składek na ubezpieczenia społeczne płatnych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia tych pracowników.
Działania te pobudzać będą zarówno przedsiębiorczość, jak i zatrudnienie. Drugim instrumentem przeciwdziałania bezrobociu powinny być działania na rzecz dostosowania kwalifikacji bezrobotnych do potrzeb rynku pracy. Obecnie osoby poszukujące pracy zwykle nie dysponują umiejętnościami, których oczekują pracodawcy (głownie obsługi nowoczesnych maszyn, urządzeń biurowych, komputerów). Potrzebny jest więc państwowy system kształcenia ustawicznego na poziomie średnim i system studiów podyplomowych na poziomie wyższym dla osób bezrobotnych, aby ułatwić im w ten sposób znalezienie pracy.
Uprościć należy podatek PIT, zastępując działające w nim ulgi – zwolnieniami z tytułu wychowania dzieci. Zwolnienia te powinny wynosić sto złotych na pierwsze i drugie dziecko, dwieście na trzecie, po czterysta na każde następne. Uproszczenie podatków osobistych powinno prowadzić do obniżenia kosztów poboru podatków, redukcji administracji skarbowej i odejścia od skomplikowanego systemu zasiłków rodzinnych.


Poprzednia strona: Terminy spotkań
Następna strona: Galeria