Print This Page

Archiwum

2013-07-13

Silna Polska dla cywilizacji życia


Założenia polityki Prawicy Rzeczypospolitej
CZĘŚĆ V
SOLIDARNOŚĆ ATLANTYCKA

Dla stabilizacji świata po zwycięstwie Zachodu w zimnej wojnie zasadnicze znaczenie ma utrzymanie bliskiej współpracy Europy ze Stanami Zjednoczonymi i amerykańska obecność na naszym kontynencie. W naszej polityce oznacza to dwa równoległe kierunki: dwustronną współpracę polskoamerykańską i nadawanie atlantyckiej orientacji polityce Unii Europejskiej. Szczególnie niebezpieczne są tendencje polityki unijnej (i głównych państw Unii) do rozluźnienia współpracy Zachodu.
Oczywiście, polityka polska w tej dziedzinie musi być realizowana w odniesieniu do realnej polityki USA. Zakres i kierunki naszego zaangażowania we współpracę polsko-amerykańską powinny więc wynikać z polskiego interesu narodowego i jego znaczenia w polityce amerykańskiej.
Od Rosji Polska musi oczekiwać zdecydowanego wyrzeczenia się polityki dominacji i ingerencji w sprawy państw naszego regionu. Stosunki gospodarcze z Polską i Europą środkową (a szczególnie państwami bałtyckimi) muszą być oparte na zasadach uczciwej wymiany i realizowane w ramach jednolitych zasad współpracy między Rosją a Europą. Próba izolacji jakiegokolwiek z państw środkowoeuropejskich narusza bowiem bezpieczeństwo i interesy naszego kraju. Od Unii Europejskiej domagać się musimy solidarnej obrony jednolitych zasad wymiany gospodarczej z Rosją dla każdego kraju europejskiego.


Poprzednia strona: Terminy spotkań
Następna strona: Galeria