Print This Page

Archiwum

2013-07-13

Silna Polska dla cywilizacji życia


Założenia polityki Prawicy Rzeczypospolitej
CZĘŚĆ IV
SOLIDARNOŚĆ ŚRODKOWOEUROPEJSKA

Dzisiejsze pokolenie Polaków, szczególnie młodzież, jest pokoleniem największej od trzystu lat szansy: zbudowania niepodległego i trwałego Państwa Polskiego. Utrwalenie niepodległości Polski jest ściśle związane z trwałością zmian geopolitycznych, które umożliwiły polską wolność. W naszym interesie leży więc włączenie do współpracy świata Zachodu państw, które uzyskały niepodległość po upadku Związku Sowieckiego. Zasadniczym interesem Polski jest też budowanie solidarności środkowoeuropejskiej i wpływanie przez państwa naszego regionu na politykę NATO i Unii Europejskiej. Takie solidarne działania wymagają jednak polskiej siły i inicjatywy.
Współpraca środkowoeuropejska to również wzajemne wzmacnianie siły naszych państw. Jej konkretne pola to działania na rzecz sprawiedliwego rozłożenia wydatków budżetowych Unii Europejskiej (z uwzględnieniem Polski i Europy środkowej), współpraca energetyczna, budowa infrastruktury łączącej nasze kraje, działanie na rzecz zaangażowania Unii Europejskiej w promocję na wschodzie Europy wolności politycznej i współpracy z Zachodem.
Szczególne znaczenie na tym polu przypada promocji polskiej kultury wśród naszych wschodnich sąsiadów, opieki nad polskimi miejscami pamięci narodowej i wspieraniu życia społecznego żyjących tam polskich społeczności (również obrona ich praw, gdy są zagrożone).


Poprzednia strona: Terminy spotkań
Następna strona: Galeria