Print This Page

Archiwum

2013-07-12

Silna Polska dla cywilizacji życia


Założenia polityki Prawicy Rzeczypospolitej
CZĘŚĆ III
WZMOCNIENIE NARODOWEGO POTENCJAŁU

Tylko Polska silna, moralnie, politycznie i materialnie będzie w stanie realizować te cele. Jesteśmy wielkim europejskim narodem o niedostatecznym lub osłabionym potencjale gospodarczym, kulturowym, politycznym, demograficznym. Te czynniki siły kraju działają na zasadzie iloczynu, więc słabość któregokolwiek z nich powoduje natychmiast radykalne osłabienie całości, w sposób, którego nie skompensuje jednostronne wzmocnienie innych czynników.
Słabość naszego narodowego potencjału powodowała w naszej historii i powoduje dziś osłabienie i peryferyzację pozycji Polski, która z kolei osłabia naszą sytuację gospodarczą i obniża ( również wewnątrz) autorytet państwa. Zmiana tego stanu jest trudna, ale możliwa: wymaga wieloletniej konsekwencji i nie jest zadaniem na jedną kadencję rządu czy parlamentu. Jej podjęcie i stała realizacja może natomiast przynosić stale odczuwalne skutki gospodarcze, polityczne czy kulturowe.
Rozwój jednak musi być integralny i pełnowymiarowy: nie da się go zrealizować w oderwaniu ani od gospodarki, ani od demografii, ani od ładu moralnego, ani bez dostatecznej pozycji międzynarodowej Rzeczypospolitej.
Polska zaś jest potrzebna nie tylko Polakom, ale całej Europie i chrześcijaństwu. Upadek naszego państwa pod koniec XVIII wieku wytworzył próżnię geopolityczną i zachwiał na dwa wieki systemem równowagi europejskiej. Zbyt krótki okres niepodległości w okresie międzywojennym, przede wszystkim osłabienie Zachodu po pierwszej wojnie światowej, spowodował ponowną utratę niepodległości. Dziś potrzebna jest więc konsekwentna i wielowymiarowa polityka rozwoju – tak by Polska stała się naprawdę trwałym faktem dla przyszłych pokoleń Polaków.


Poprzednia strona: Terminy spotkań
Następna strona: Galeria