Print This Page

Archiwum

2013-07-07

Silna Polska dla cywilizacji życia


Założenia polityki Prawicy Rzeczypospolitej
CZĘŚĆ II
BEZPIECZNY ŚWIAT DLA NIEPODLEGŁEJ POLSKI

Polityka Rzeczypospolitej musi zmierzać do utrwalenia naszej niepodległości i działań na rzecz porządku międzynarodowego, w którym nasza niepodległość będzie bezpieczna. Polityka bezpieczeństwa narodowego we współczesnym zglobalizowanym świecie oznacza przede wszystkim wzmacnianie moralnych i kulturowych podstaw współpracy międzynarodowej.
Polska powinna budować swój autorytet w życiu międzynarodowym jako rzecznik wartości cywilizacji chrześcijańskiej. Nasza polityka powinna wspierać solidarność, sprawiedliwość i współpracę państw opartą na szacunku dla praw narodów, rodzin i ludzi. Jednocześnie polityka Rzeczypospolitej musi w życiu międzynarodowym przeciwstawiać się przemocy, niesprawiedliwości czy pogardzie dla godności natury ludzkiej. Szczególne miejsce w polskiej agendzie polityki praw człowieka muszą zajmować zasady cywilizacji życia, praw rodziny i solidarności chrześcijańskiej, zwłaszcza tam, gdzie wolność religii jest zagrożona. Nie można traktować ataków na naturę ludzką – jak zbrodnie aborcji czy eutanazji, ale również eksperymenty genetyczne – jako działań usprawiedliwionych pluralizmem opinii. Prawa ludzkie nie pozostają ani w dyspozycji państw, ani nie można ich łamania usprawiedliwiać życzeniami współczesnych ideologii. Choć dziś te zjawiska są usprawiedliwiane trzeba niezwłocznie przystąpić do budowy opinii międzynarodowej na rzecz cywilizacji życia i praw rodziny. W tych działaniach Polska powinna być niezmiennie wsparciem dla wszelkich międzynarodowych działań Stolicy Apostolskiej na rzecz moralnego ładu życia społecznego. Kształtowanie międzynarodowej opinii na rzecz cywilizacji życia zmieni też międzynarodową pozycję Polski, która w ostatnich latach często padała ofiarą działań zmierzających do naszej moralnej izolacji.


Poprzednia strona: Terminy spotkań
Następna strona: Galeria