Print This Page

Archiwum

2013-07-06

Silna Polska dla cywilizacji życia


Założenia polityki Prawicy Rzeczypospolitej
CZĘŚĆ I
CYWILIZACJA CHRZEŚCIJAŃSKA

Życie chrześcijańskie naszego narodu traktujemy jako najważniejszy składnik jego dobra wspólnego. Dlatego obronę cywilizacji chrześcijańskiej, a więc cywilizacji wyrastającej z życia chrześcijańskiego i zmierzającej do jego rozwoju, uważamy za zasadniczy składnik naszej odpowiedzialności społecznej. Oczywiście nie wyczerpuje się w tym całość dobra wspólnego, ale właśnie dlatego, że sprawa cywilizacji chrześcijańskiej ma wagę polityczną tylko dla części opinii publicznej – tak ważna staje się jej reprezentacja polityczna dla dobra wszystkich. Cywilizacja chrześcijańska nie ma charakteru zamkniętego, jej częścią są naturalne wartości pokoju, sprawiedliwości, solidarności, szacunku dla każdego. To dlatego właśnie w cywilizacji chrześcijańskiej przetrwało klasyczne republikańskie rozumienie państwa jako Rzeczypospolitej. Mogąc rozwijać się również poza granicami chrześcijaństwa, właśnie w świecie chrześcijańskim ideały te znalazły dla siebie najpewniejszy grunt.
Najlepszą konkretyzacją współczesnych zadań cywilizacji chrześcijańskiej jest idea cywilizacji życia, o której uczył Jan Paweł II. Życie rodzin, które przekazują życie,
tradycję, solidarność – to podstawa życia państw i narodów. Nie można zrealizować dobra wspólnego nie wspierając praw rodziny. Ich realizacja stanowi najważniejszy składnik naszej bieżącej polityki.
Miarą cywilizacji każdego społeczeństwa – jest tro- ska o najsłabszych, tych wszystkich, którzy uczestnicząc w godności naszej natury, nie mogą żyć bez naszej pomocy. Cywilizacja życia musi więc dziś stawić czoła kontrkulturze śmierci, negującej wartość religii, życia, rodziny, moralności publicznej.
Będziemy więc zarówno zabiegać o prawne gwarancje ochrony życia (szczególnie konstytucyjne), jak i przeciwstawiać się dążeniom do legalizacji dzieciobójstwa prenatalnego (tzw. aborcji), eutanazji, związków homoseksualnych. Konieczny jest prawny zakaz produkcji pornografii, jako procederu poniżającego ludzi i generującego subkulturę przemocy seksualnej. Należy również uznać (wzorem państw skandynawskich) za wykorzystywanie seksualne każdy przypadek wykorzystywania prostytutek. Cywilizowane społeczeństwo nie może zgodzić się na tego rodzaju współczesne niewolnictwo. Wszystkie te zjawiska traktujemy nie tylko jako naruszające dobro wspólne, ale wręcz same prawa człowieka. Sprzeciw wobec nich powinien więc mieć charakter międzynarodowy – gdyż w przeciwnym wypadku jego brak oznaczać będzie redukcję obrony naturalnych praw ludzkich do poziomu partykularnego stanowiska światopoglądowego. Bez podniesienia sporu na poziom debaty o prawach człowieka – nie przywrócimy elementarnej równowagi współczesnej polityce.
Zasadnicze znaczenie ma jednak również przywrócenie zwyczajnej praworządności w dziedzinie prawa do życia i moralności publicznej. Drastycznymi przykładami jej łamania jest selekcyjne zabijanie dzieci poczętych in vitro, tolerancja dla domów publicznych czy wszechobecność pornografii. W żadnej z tych spraw wprowadzanie nowych przepisów (często potrzebnych) nie może zastąpić przestrzegania prawa, które już chroni dobro wspólne i godność ludzką.


Poprzednia strona: Terminy spotkań
Następna strona: Galeria