Print This Page

Archiwum

2013-07-05

Silna Polska dla cywilizacji życia


Założenia polityki Prawicy Rzeczypospolitej
WSTĘP

Prawica Rzeczypospolitej powstała, żeby wznowić w naszym kraju samodzielną politykę chrześcijańsko-konserwatywną. Jej przywrócenie jest czymś znacznie więcej niż tylko sprawą naszych własnych przekonań i reprezentacji Polaków dzielących z nami poczucie chrześcijańskiej i narodowej odpowiedzialności. Tylko prawica chrześcijańsko-konserwatywna może dać odpowiedź na zasadnicze dziś wyzwania: kryzys demograficzny, kontrkulturę śmierci, zagrożenia obecnego kryzysu ekonomicznego, konieczność zbudowania polskiej polityki europejskiej. Tylko prawica chrześcijańsko-konserwatywna, kierując się zasadami cywilizacji życia i praw rodziny, jest gwarantem pełnowymiarowego rozwoju naszego kraju.
Odeszliśmy ze świata władzy, z partii rządzącej, bo nie chcieliśmy firmować polityki, która dla nadziei władzy wyrzeka się już nie tylko przekonań, ale nawet oczywistych obowiązków. A wobec cywilizacji chrześcijańskiej, przyszłości niepodległej Polski, praw każdej rodziny – mamy niezbywalne obowiązki. Nie powstaliśmy jako partia protestu, jesteśmy partią naprawy polskiej polityki. Przekonaliśmy się bowiem, że sprawy cywilizacji życia i praw rodziny nie mogą być jedynie dodatkiem do nastawionych na władzę strategii populistyczno-wyborczych, bo w ten sposób nigdy nie będą realizowane skutecznie. Sprawy te muszą mieć swoją samodzielną reprezentację polityczną – choć, oczywiście, muszą mieć również politycznych sprzymierzeńców.
Wierzymy, że rewolucja moralna, której Polacy oczekiwali w RP 2005, jest ciągle realna. Jeśli ma jednak być wypełnieniem duchowego testamentu Jana Pawła II – nie może być rewolucją złości, ale musi się stać kontrrewolu¬cją odpowiedzialności – kontrrewolucją przeciw degradacji i bezideowości dzisiejszej polityki.
Wierzymy w przyszłość Polski. Chcemy przekonać Polaków do nowego, wielkiego dzieła solidarności: do budowy silnego państwa opartego na zasadach cywilizacji chrześcijańskiej. Odrodzenie duchowe, kulturalne i demograficzne, zbudowanie silnej, konkurencyjnej gospodarki opartej na przedsiębiorczości Polaków, zapewnienie trwałości i wpływu odzyskanego przez Polaków państwa – to zasadnicze zadania naszego pokolenia. Wielkim i pilnym wyzwaniem jest wypracowanie polskiej polityki europejskiej. Polska nie może ani biernie dryfować w nurcie wyznaczonym przez państwa dominujące w Unii Europejskiej, ani zadowolić się pozorami polityki sprowadzającej się do doraźnych demonstracji na użytek gry wyborczej. Polska – z racji swej pozycji, położenia i historii – powołana jest do aktywnej roli w Europie. Zbudowanie opinii chrześcijańskiej jest warunkiem solidarności europejskiej, bo zaprzeczeniem europejskiej solidarności jest wykluczenie stanowiska chrześcijańskiego. Silna opinia chrześcijańska w Europie jest też warunkiem rzeczywistego wpływu Polski na sprawy europejskie, trudno bowiem mówić o wpływie tam, gdzie odrzucane są najistotniejsze dla nas wartości.
Na inne ugrupowania polityczne patrzymy jako na partnerów solidarności narodowej. Chcemy im stawiać wynikające z dobra publicznego wymagania, a nie agresywne zarzuty. Naprawa społeczeństwa, w tym również polityki, zawsze się musi zaczynać od naprawy sumień. Wierzymy, że poważna i uczciwa debata publiczna może do tego prowadzić.


Poprzednia strona: Terminy spotkań
Następna strona: Galeria