Print This Page

Archiwum

2013-02-06

Włącz się do akcji "JEDEN Z NAS"


18 października 2011r. Europejski Trybunał Sprawiedliwosci w Luksemburgu wydał orzeczenie, że życie człowieka zaczyna się od chwili zapłodnienia.

Embrion ludzki od samego początku wymaga szacunku i ma swoją godność. To z kolei wyklucza ,,możlowość opatentowania jakiejkolwiek procedury, która zakłada niszczenie lub tego wymaga''. Dokładnie orzeczenie brzmi: "Zapłodnienie jest początkiem życia ludzkiego i w imię ludzkiej godności wyklucza możliwość jakiejkolwiek procedury, która zakłada niszczenie ludzkiego embrionu lub tego wymaga" Na tej podstawie przewodniczący włoskich ruchów pro-life Carlo Casini ojciec inicjatywy ustawodawczej pod nazwą ''Jeden z nas'' zainicjował akcję zbierania podpisów pod projektem ustawy, która doprowadziła by do zaprzestania finansowania z budżetu UE aborcji i doświadczeń na embrionach ludzkich.

Jak włączyć się do akcji''Jeden z nas''?

Pod adresem internetowym www.jedenznas.eu można już składać elektronicznie swoje podpisy. Po wejściu pod wskazany link, należy kliknąć w zielone okienko SIGN i ''poprzyj''. Instrukcja jest w języku polskim: trzeba wpisać obywatelstwo potem kolejno numer PESEL, adres zamieszkania, imię i nazwisko oraz zatwierdzić.

Zachęcamy Wszystkich, Wasze rodziny i znajomych do udziału w tej akcji.


Poprzednia strona: Terminy spotkań
Następna strona: Galeria