Print This Page

Archiwum

2013-01-26

Suwerenność walutowa Polski


W czasie obrad Mazowieckiego Zjazdu Wojewódzkiego Prawicy Rzeczypospolitej Prezes Prawicy Marek Jurek przypomniał uczestnikom o Deklaracji na rzecz samodzielnosci walutowej Polski.

8 listopada w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie Marek Jurek, dr Cezary Mech, dr Krzysztof Kawęcki i Janusz Szewczak przedstawili Deklarację na rzecz samodzielności walutowej Polski, która została podpisana przez wybitnych ekonomistów, prawników, przedsiębiorców i wykładowców akademickich.

Obrona polskiej waluty, to dziś najważniejszy front obrony suwerenności naszego państwa i szans gospodarczych naszego kraju. Posiadanie własnej waluty amortyzuje naszą gospodarke w sytuacji kryzysu strefy euro. Ten kryzys jest nierozwiazywalny, jeżeli w tej strefie pozostaną kraje o tak różnej gospodarce, jak Grecja, Hiszpania czy Niemcy. Zapowiedz wstąpienia do strefy euro we wrześniu 2008 roku była wyrazem niekompetencji ekonomicznej, premiera Tuska. Dziś polityka rezygnacji z własnej waluty jest polityką groźnego szaleństwa ekonomicznego i politycznego.

W czasie Zjazdu głos w obronie suwerenności polskiej waluty zabrał ekonomista dr Marian Szołucha.

 


Poprzednia strona: Terminy spotkań
Następna strona: Galeria