Print This Page

Archiwum

2012-09-26

Obudź się Polsko


Dziś, gdy nasz kraj stanął przed prostym wyborem między odpowiedzialnością w życiu narodowym oraz wolnością opinii publicznej a polityką obecnego rządu, czyli tłumieniem krytyki i porzuceniem praw Rzeczypospolitej na forum międzynarodowym – przyszedł czas na wielkie przebudzenie odpowiedzialności za przyszłość Polski.

Wzywamy wszystkich działaczy i sympatyków Prawicy Rzeczypospolitej, wszystkich Polaków chcących współdecydować o przyszłości kraju do udziału 29 września w Warszawie w Marszu w obronie Telewizji Trwam i wolnych mediów. Oby marsz ten stał się początkiem drogi do ostatecznej zmiany sytuacji w kraju, do przywrócenia szacunku dla interesów Polski i praw Polaków.


(-) Marek Jurek
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Marian Piłka
Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Krzysztof Kawęcki
Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej


Poprzednia strona: Terminy spotkań
Następna strona: Galeria