Print This Page

Archiwum

2012-08-23

Protest w obronie wolności zgromadzeń


Prezydencki projekt nowelizacji Ustawy o zgromadzeniach stanowi zamach na wyrażoną w art. 57 Konstytucji RP wolność zgromadzeń.

Sejm znowelizował Prawo o zgromadzeniach pod koniec czerwca, senat pod koniec lipca. Przeciw były PiS, RP, SLD i SP. Zmiany krytykują też organizacje pozarządowe m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja „Panoptykon”.

Naszą Obawę w ustawie budzą szczególnie punkty dotyczące:

- Uprawnień dających gminom prawo do odmowy organizacji dwóch lub więcej manifestacji w tym samym obszarze i czasie,

- wydłużenie czasu rejestracji manifestacji w urzędzie, co utrudnia organizację spontanicznych zrywów obywatelskich.

- zwiększenie odpowiedzialności organizatora za ewentualne szkody wyrządzone podczas manifestacji i karę grzywny w wysokości do 5 tys zł.

- zakaz używania podczas manifestacji i wieców środków pirotechnicznych w tym rac świetlnych.

Krytycznie o ustawie wypowiadało się już wiele środowisk, osób i organizacji między innymi: Solidarność, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, działacze opozycji antykomunistycznej (Józef Pinior, Władysław Frasyniuk, Henryka Krzywonos czy Bogdan Lis), Szef Solidarności Piotr Duda, prezes Prawicy Rzeczypospolitej Marek Jurek i wielu innych.

HFPC chce, aby specjalny sprawozdawca ONZ ds. wolności zgromadzeń przeanalizował nowelę Prawa o zgromadzeniach. Fundacja, razem z innymi organizacjami pozarządowymi, skierowała list otwarty do marszałka Senatu, w którym apelują o „poważną dyskusję nad proponowaną ustawą”. List podpisało 167 organizacji. Senat ustawę przyjął a teraz teraz trafia
do sejmu na ostateczne głosowanie.
— Nasze dążenia są jasne — odrzucenie zaproponowanych zmian.


Wzywamy do organizowania protestów w swoich miejscowościach pod urzędami wojewódzkimi.


Poprzednia strona: Terminy spotkań
Następna strona: Galeria