Print This Page

Archiwum

2012-07-16

Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej w sprawie ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian


Prawica Rzeczypospolitej wyraża solidarność ze wszystkimi środowiskami patriotycznymi, które domagają się przyjęcia przez Sejm RP uchwały w sprawie ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian.

Wyrażamy uznanie dla inicjatyw politycznych, społecznych i samorządowych podjętych w tym zakresie. Wzywamy Sejm RP do podjęcia stosownej uchwały. Prawica Rzeczypospolitej łączy się w modlitwie za wszystkie ofiary ludobójstwa dokonanego przez z OUN-UPA w latach 1939-1947.

         (-) Marek Jurek Prezes                       (-) Krzysztof Kawęcki
  Prezes Prawicy Rzeczypospolitej       Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej


Poprzednia strona: Terminy spotkań
Następna strona: Galeria