Print This Page

Archiwum

2012-04-15

Brońmy życie !!!


Prawica Rzeczypospolitej popiera wszystkie podmioty sfery publicznej działające na rzecz ochrony życia poczętego. Dlatego też popieramy i informujemy o działaniach  tych, które mają na celu ochronę dziecka poczętego, a nienarodzonego.

Ruch Palikota na swojej stronie promuje projekt nowelizacji prawa dotyczącego aborcji. Projekt przewiduje zabijanie dzieci do 12 tygodnia ciąży bez ograniczeń. Dzieci poważnie chore można zabijać aż do narodzin. Edukacja seksualna, jak pokazuje doświadczenie brytyjskie zwiększająca liczbę ciąż wśród uczennic, ma być obowiązkowa od pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Partia Palikota nie eksponuje swoich zabójczych intencji. W sytuacji gdy media kreują Palikota na poważnego polityka warto ujawnić publicznie jego mordercze projekty. Dlatego w poniedziałek 16 kwietnia Fundacja Pro – prawo do życia organizuje pikiety w 5 miastach w Polsce. Uczestnicy pikiet będą wyposażeni w wielkie plakaty pokazujące Janusza Palikota i skutki jego polityki.

Pikiety odbędą się w następujących miastach:

Warszawa
Miejsce pikiety: pod Sejmem RP
Godziny: 11.00–12.00

Lublin
Miejsce pikiety: przed biurem posła Ruchu Palikota, Krakowskie Przedmieście 10/5
Godziny: 15.15–16.15

Gliwice
Miejsce pikiety: Plac Rynkowy
Godziny: 15.00-16.00

Rzeszów
Miejsce pikiety: przed biurem posła Ruchu Palikota, ul. Jagiellońska 6
Godziny: 15.00-16.00

Gdynia
Miejsce pikiety: przed Urzędem Miasta, następnie przemarsz ul. Świętojańską i Skwerem Kościuszki
Godziny: 18.00-19.30

Źródło: http://stopaborcji.pl/index.php/212-powstrzymac-zbrodnicze-plany

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W PIKIETACH !!!

 


Poprzednia strona: Terminy spotkań
Następna strona: Galeria