Print This Page

Archiwum

2012-02-03

Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej w sprawie podpisania przez Polskę porozumienia ACTA


Prawica Rzeczypospolitej pragnie wyrazić swój zdecydowany sprzeciw dla podpisywania porozumienia ACTA.

Umowa ta została przygotowana z pominięciem konsultacji społecznych. Całkowita niechęć rządu do konsultacji społecznych poprzedzona próbą ukrycia tej umowy międzynarodowej wskazuje na całkowite nieliczenie się z opinią obywateli i prawem społeczeństwa do informacji i swobodnego wyrażania poglądów które gwarantuje Konstytucja Rzeczypospolitej.

Prawica Rzeczypospolitej wyraża swoje poparcie dla ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina, który stwierdził, że porozumienie ACTA budzi wiele kontrowersji, m.in. czy środki karne, które daje, są współmierne do skali problemu, a także, że polskie przepisy są wystarczające w tym zakresie.

Jest to kolejna umowa godząca nie tylko w interes naszego kraju, ale także w interes internautów z całego świata. Podobnie jak w przypadku ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, umowa ACTA skutkuje tylko coraz większą władzą urzędników w stosunku do obywatela. Prawica Rzeczypospolitej kategorycznie sprzeciwia się takiej sytuacji. Ponieważ z wyżej wymienionych powodów umowa jest sprzeczna z interesem publicznym i w żaden sposób go nie chroni apelujemy do Polskiego Rządu o nie ratyfikowanie porozumienia ACTA.


(-) Tomasz Miller
Rzecznik Prawicy Rzeczypospolitej


Poprzednia strona: Terminy spotkań
Następna strona: Galeria