Print This Page

Archiwum

2012-02-17

Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej w sprawie nowej podstawy programowej w liceach ogólnokształcących


Zgodnie z planami rządowymi od 1 września 2012 roku w nowych programach, uczniowie w pierwszej klasie liceum, będą kończyli naukę przedmiotów, które rozpoczęli w gimnazjum. Pozostałe dwa lata mają służyć poszerzeniu wiedzy z wybranej przez uczniów specjalizacji – humanistycznej lub ścisłej.

Wybór nauk ścisłych (w wieku 15-16 lat!) w praktyce oznacza zaprzestanie nauki przedmiotów humanistycznych i na odwrót.

Od września 2012 roku z programu nauczania zniknie 120 godzin przedmiotów ścisłych, 90 godzin historii i 60 godzin języka polskiego. W zamian pojawią się zajęcia między innymi ze zdrowia i urody.

Szkodliwość nowej reformy ujawnia się przede wszystkim w ograniczeniu liczby godzin historii. W sytuacji gdy w gimnazjum uczniowie kończą naukę historii do roku 1918, wiedza młodego Polaka o najnowszych dziejach Polski i świata będzie ogromnie zubożona.

Prawica Rzeczypospolitej protestuje przeciwko planom reformy programowej, która obniży poziom wykształcenia uczniów i wzywa rząd i parlament RP do odrzucenia reformy, która uderza we właściwy model kształcenia młodego pokolenia Polaków.

 
Warszawa, 17 lutego RP 2012
 

(-) Krzysztof Kawęcki, Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej,

                  w rządzie Jerzego Buzka wiceminister w Ministerstwie Edukacji Narodowej

(-) Leszek Murzyn, Prezes PFLCh „Ojcowizna”

(-) Lech Łuczyński, Sekretarz Generalny Prawicy Rzeczypospolitej


Poprzednia strona: Terminy spotkań
Następna strona: Galeria