Print This Page

Archiwum

2011-12-17

Uchwała Zarządu Prawicy Rzeczypospolitej w sprawie współpracy z Solidarną Polską


Prawica Rzeczypospolitej deklaruje gotowość bliskiej współpracy z Solidarną Polską.

Jednocześnie jeśli akcja rozpoczęta przez ministra Zbigniewa Ziobro zmierzać będzie do utworzenia szerokiego ugrupowania prawicy – wyrażamy gotowość jego współtworzenia, o ile nowe ugrupowania będzie jednoznacznie opowiadać się za zasadami i wartościami cywilizacji chrześcijańskiej.

(-) Marek Jurek,
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej

Radom, 17 grudnia RP 2011


Poprzednia strona: Terminy spotkań
Następna strona: Galeria