2007-05-27

Po raz kolejny udało mi się wynegocjować umorzenie długu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu w kwocie ponad 834 tys. złotych wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

2007-05-24

Dzięki moim staraniom udało się uzyskać dofinansowanie na dokończenie połączenia drogi krajowej numer 7 z drogą numer 12.

2007-05-24

W związku z prośbą otrzymaną od mieszkańców Bielichy i Milejowic udało się wprowadzić ulgowe bilety na przejazdy linią nr 6 dla dzieci i osób starszych.

2007-05-24

Jednym z największych sukcesów 2006 roku było uzyskanie funduszy na budowę Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i modernizacji budynku jednostki ratowniczo - gaśniczej nr 1, Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Zarządzania Kryzysowego oraz bazy logistycznej w Radomiu przy ul. Traugutta 57.

2007-05-24

System służby zdrowia w naszym kraju w niedostatecznym stopniu pozwala na profilaktyczne działania zmierzające np. do wczesnego wykrywania wielu groźnych schorzeń, zwłaszcza nowotworów.

2007-05-24

Po konsultacjach z Prezydentem Miasta Radomia Panem Andrzejem Kosztowniakiem podjęłam decyzję o poparciu w głosowaniu projektu wyasygnowania 10 milionów złotych na obwodnicę południową miasta.

2007-05-24

Państwowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Radomiu nie posiada własnej siedziby. Jest to sytuacja o tyle trudna, że zabezpiecza ona około 740 tysięcy mieszkańców województwa.

2007-03-04

Uświadomienie społeczno - ekonomicznej roli rodziny oraz rozeznanie zagrożeń i działań antyrodzinnych to głowne cele konferencji Rodzina - Wiosną dla Europy i Świata, która odbyła się w radomskiej Resursie Obywatelskiej. Konferencję zorganizowano przy współudziale Radomskiego Środowiska "Inicjatywa". To kolejny etap przygotowań do IV Światowego Kongresu Rodzin.

RSS Newsfeed