Dzięki Państwa poparciu i głosom oddanym w wyborach parlamentarnych 2005 roku miałam zaszczyt zasiadać w ławach sejmowych jako poseł ziemi radomskiej na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji. Start w wyborach był dla mnie naturalną konsekwencją wybranej drogi życiowej, w której służba człowiekowi i umacnianie zasad etyki i sprawiedliwości było celem nadrzędnym.

Podczas mojego pobytu w ławach sejmowych pragnę w maksymalny sposób przysłużyć się dla rozwoju Radomia i okolic. Obszarem, w którym działam szczególnie aktywnie jest ochrona zdrowia i sprawy rodziny.

Praca w służbie zdrowia była od zawsze moim powołaniem. Nieprzypadkowo podjęłam edukację w Liceum Medycznym w Radomiu, gdzie nabierałam pierwszych szlifów w pracy z pacjentami i dla pacjentów.

Dzięki wspaniałej kadrze utwierdziłam się w przekonaniu, że nie ma nic piękniejszego, niż niesienie pomocy chorym. Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie pozwoliły mi pogłębić wiedzę i otworzyły nowe możliwości działania w służbie zdrowia.

Moja kariera zawodowa związana jest głównie z radomskimi placówkami medycznymi. Pracę zawodową rozpoczynałam na Oddziale Neurologii i Poradni Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Radomiu. Pracowałam także w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.

W 1998 roku zostałam lekarzem wojewódzkim województwa radomskiego. Jednym z wyzwań, które wtedy podjęłam było wymazanie białej plamy w zakresie dializoterapii, jaką stanowił Radom i ówczesne województwo radomskie. Dzięki włączeniu naszego miasta do programu "Dializoterapia 2000" udało się doprowadzić do zakupu 10 aparatów do dializ.

Radom przestał zajmować ostatnie miejsce pod względem dostępności do dializ. Innym sukcesem, jaki odniosła w tamtym okresie radomska służba zdrowia było wdrożenie kilku nowoczesnych programów opieki zdrowotnej, zwłaszcza programu w zakresie leczenia udarów mózgu, co skutkowało modernizacją opieki neurologicznej. Udało mi się także doprowadzić do uruchomienia nowych oddziałów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym.

W 1999 roku zostałam zastępcą dyrektora Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie i Radomiu. W tym czasie przyczyniłam się do wdrożenia systemu pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia oraz reaktywacji nadzoru nad matką i dzieckiem.

Stanowisko to pozwoliło mi także na wdrażanie programów profilaktyki zdrowotnej w miastach i wsiach województwa mazowieckiego. "Białe niedziele" i wyjazdy mammobusu uratowały dotychczas życie i zdrowie wielu kobiet zagrożonych rakiem piersi czy szyjki macicy. Jako poseł nie zamierzam rezygnować z tej działalności.

Od zawsze elementem łączącym moje życie zawodowe z prywatnym były pielgrzymki na Jasną Górę. Od roku 1974 byłam jedną z animatorek ruchu pielgrzymkowego. Przez 12 lat kierowałam służbami medycznymi pielgrzymki.

Pielgrzymowanie łączyło się z inną moją pasją, jaką był śpiew. Podczas studiów śpiewałam w chórze Akademii Medycznej w Lublinie. Jednym z największych naszych sukcesów było turnee po ówczesnej Republice Federalnej Niemiec w 1981 roku, gdzie zespół został bardzo dobrze przyjęty.

Bardzo miło wspominam również działalność w harcerstwie, PTTK i PCK. Należę do Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.

Jestem także współtwórczynią Radomskiego Środowiska "Inicjatywa", w którym zrzeszeni są wspaniali ludzie, działający aktywnie na rzecz rozwoju Radomia. Środowisko zorganizowało m.in. wystawę "Myśląc Europa...", która spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Radomia. Na ponad 80 fotografiach Arturo Mari przedstawione były podróże Ojca Świetego, przygotowujące nas do wejścia do Unii Europejskiej. Otwarcie wystawy uświetnił koncert Stanisława Sojki. Wsparliśmy również działania promujące książkę amerykańskiego pisarza Davida Morgana "Konflikt pamięci". Był to zapis relacji uczestników i świadków protestu robotniczego z czerwca 1976 roku w Radomiu. "Inicjatywa" spólnie z IPN współfinansowała wydanie książki. Jednym z ważniejszych wydarzeń było również zorganizowanie konferencji z udziałem profesora Kuleszy z IPN na temat prawnych aspektów sprawy katyńskiej w aktach norymberskich. Spotkanie zorganizowane specjalnie dla najstarszych klas radomskich liceów ogólnokształcących spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem.

Radomskie Środowisko „Inicjatywa” i Zarząd Radomskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego  byli inicjatorami zorganizowania Radomskich Regat Żeglarskich. Impreza odbyła się w dniach 28.09 – 30.09.2007 r. na jeziorze Ryńskim na Mazurach.

Choć staram się chronić prywatność swojej rodziny, muszę nadmienić, że jestem szczególnie wdzięczna: mężowi Maciejowi i dwójce dzieci – Wojtkowi i Sylwii. Dziękuję za miłość, wsparcie i okazywaną przy każdej okazji pomoc.

 

A w wolnych chwilach? Od wiosny do jesieni często zaszywam się w ogrodzie. Szczególnie w czasie letnich wieczorów, kiedy jest już cicho, widać zachodzące słońce, siadam wśród moich ulubionych drzew i kwiatów i mogę podsumować miniony dzień. Pielęgnowanie roślin pozwala doskonale się wyciszyć i nabrać dystansu do wielu spraw.

 

Całkiem nieźle radzę sobie w kuchni. Zawsze staram się łączyć wiedzę medyczną z zakresu żywienia z upodobaniami kulinarnymi mojej rodziny. W naszej kuchni obowiązuje hasło: jedzmy na zdrowie! O dawnych czasach, długich pieszych wędrówek wspominam nieraz podczas spacerów z naszym domowym ulubieńcem - Nellixem. Psiak gabarytów sznaucera olbrzyma sprawia, że spacer staje się namiastką sportów wyczynowych i jest skuteczniejszy w pozbywaniu się kalorii od siłowni czy aerobiku.

powrót