Spotkania Prawicy Rzeczypospolitej Okręgu Radomskiego odbywają się w każdy 2-gi i 4-ty poniedziałek miesiąca.
Szczegółowe terminy spotkań !!!
 

 

Budynek Teatru Powszechnego w Radomiu

 wejście B pok.321 Plac Jagielloński 15

 

ZAPRASZAMY!!!